D-1.5 Cubierta de Bovedilla Plana.

-Detalle constructivo de losa en Bovedilla plana.

E-4. ENTREPISO DE LOSETA CERAMICA.

Detalle constructivo de loseta prefabricada sobre mampostería portante.

E-3.ENTREPISO DE LOSA CERAMICA SOBRE MAMPUESTO DE HORMIGON CELULAR.

Detalle constructivo de losa cerámica sobre mampuesto de hormigón celular.